A.Quang Đại La - Hà Nội

Ngày hỏi: 09/12/2018 01:15:31
Ngày trả lời: 09/12/2018 01:15:31
Lượt xem: 196
Tôi đã lắp mẫu quạt RS905, tổng thế rất ưng ý về cả khả năng quạt mát và thẩm mỹ. Sẽ giới thiệu cho Queen Decor.